Spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – SWIĘTO RODZINY

W ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Lokalnego PARASOL pod nazwą „Święto Rodziny” przewidujemy cykl spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Dobromirem Makowskim, które realizowane będą zgodnie z następującym terminarzem:

Wtorek 12.03:

  1. Od 10.30 do 11.30 (BCK Bytowskie Centrum Kultury- sala kinowa), młodzież szkoła ponadpodstawowa.
  2. Od 12.00 do 13.00 BCK, młodzież szkola ponadpodstawowa.
  3. Po wieczornej mszy o 18.00 spotkanie otwarte dla dorosłych Kościół SW. Katarzyny i sw. Jana Chrzciciela w Bytowie.

Środa 13.03:

  1. Od 10.30 do 11.30, BCK, młodzież szkoła ponadpodstawowa 
  2. Od 12.00 do 13.00, BCK, młodzież szkoła ponadpodstawowa.

Czwartek 14.03: 

  1. Od 12.00 do 13.00 – młodzież klas 7 do 8 (aula w szkole SP1)
  2. Od 17.00 do 18.00 młodzież należąca do miejscowego klubu piłkarskiego UKS U2 Bytów (klasy od 4 do 6 – (aula SP1).

Kilka słów o Dobromirze Makowskim i muzycznym projekcie profilaktyki Uzależnień RapPedagogia:

Program jest skierowany do młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. Jego celem jest wspierać szkoły w już prowadzonych projektach profilaktycznych. Stanowi ciekawą alternatywę wobec tradycyjnych wykładów i prelekcji profilaktycznych realizowanych z uczniami w ławkach szkolnych.

Celem spotkań jest pokazanie, że nie ma takiego miejsca, z którego nie można byłoby zawrócić.

RAPPEDAGOG – Dobromir Makowski to przede wszystkim mąż Bogumiły, a także tata piątki dzieci.

Nauczyciel Wychowania Fizycznego oraz magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Jest pomysłodawcą projektu RAPPEDAGOGIA, który od 2011 roku objechał ponad 1000 szkół, domów dziecka, aresztów śledczych, więzień, ośrodków szkolno -wychowawczych, świetlic środowiskowych w Polsce, jak i za granicą: Francja, Anglia, Szwecja, Niemcy, Kanada, USA.

Ponadto jest założycielem fundacji „Rampa„ która w Pabianicach w województwie łódzkim prowadzi szereg zadań o charakterze profilaktycznym: streetworking, świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjny i psychologiczny dla osób uzależnionych, zajęcia sportowe – Tajski Boks , CravMaga, ośrodek dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, a także hostel dla osób które ukończyły terapię.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Bytów w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – w zakresie uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych i  przemocy.