Przyznano 7 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego  w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2024

Przyznano 7 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2024

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 13 wniosków  na  kwotę powyżej 74 tysięcy złotych. Dofinansowanie uzyskało 7 najwyżej ocenionych projektów na kwotę 24.000 złotych.     Uwaga: Skontaktujemy się z każdym wnioskodawcą odrębnie w przypadku rekomendacji przez Komisję poprawy we wnioskach.   Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie online, które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów.  Więcej […]