Przyznano 7 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2024

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 13 wniosków  na  kwotę powyżej 74 tysięcy złotych. Dofinansowanie uzyskało 7 najwyżej ocenionych projektów na kwotę 24.000 złotych.
 
 
Uwaga: Skontaktujemy się z każdym wnioskodawcą odrębnie w przypadku rekomendacji przez Komisję poprawy we wnioskach.
 
Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie online, które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 
Więcej informacji można znaleźć pod linkem: