Konkurs Grantowego „Działaj Lokalnie 2024”

Konkurs Grantowego „Działaj Lokalnie 2024”

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Trzebielino, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego. Termin naboru wniosków: od 14 maja do 16 czerwca 2024 r., do godziny 24.00. Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ […]