Konkurs Grantowego „Działaj Lokalnie 2024”

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Trzebielino, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego.

Termin naboru wniosków: od 14 maja do 16 czerwca 2024 r., do godziny 24.00.

Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ Generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem https://generatorspoleczny.pl/.

Projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy, a realizowane pomiędzy 01 lipca 2024 r., a 31 grudnia 2024 r.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł,

Program adresowany jest do:
• organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
• grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego.
• grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.


O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

UWAGA: W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Fundacja Parasol ma prawo rekomendować Lokalnej Komisji Grantowej nie przyznawanie Dotacji dla Grantobiorcy, który uzyskał dotację z Programu po raz czwarty. Jest to podyktowane chęcią rozwoju lokalnych organizacji. Rekomendujemy takim organizacjom aplikowanie do innych programów dotacyjnych. Dobrym źródłem poszukiwania informacji o innych dotacjach na działania społeczne są strony http://www.witrynawiejska.org.pl lub http://fundusze.ngo.pl.

Fundacja ma prawo rekomendować Lokalnej Komisji Grantowej nie przyznawanie Dotacji dla Grantobiorcy, który nieterminowo, nierzetelnie rozliczył się z wcześniej otrzymanej dotacji.

Konsultacje mailowe i telefoniczne wniosków: przed ostatecznym złożeniem wniosku można będą trwały od 15 maja do 16 czerwca br. od godziny 11:00 – 16:00.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL 2024 r. Regulamin_lokalnego_konkursu_grantowego_DL_2024_13.05.2024
Szczegółowych informacji udzielają:
Anita Radtke – Koordynator programu
Biuro Fundacji: 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34, pok. Nr 7
tel. 59 721 24 77.