Spotkanie  o dzikich pszczołach.

Spotkanie o dzikich pszczołach.

19 maja o godzinie 15:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Kaszubskim w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34, odbyło się spotkanie z znanym ekspertem w dziedzinie ochrony przyrody, Kamila Homich. Wydarzenie to, poświęcone ochronie dzikich pszczół, zgromadziło dużą liczbę uczestników i stało się ważnym etapem w podnoszeniu świadomości naszej społeczności na temat znaczenia tych owadów dla ekosystemu. Kamila […]