Spotkanie o dzikich pszczołach.

19 maja o godzinie 15:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Kaszubskim w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34, odbyło się spotkanie z znanym ekspertem w dziedzinie ochrony przyrody, Kamila Homich.

Wydarzenie to, poświęcone ochronie dzikich pszczół, zgromadziło dużą liczbę uczestników i stało się ważnym etapem w podnoszeniu świadomości naszej społeczności na temat znaczenia tych owadów dla ekosystemu.

Kamila podzieliła się zdjęciami dzikich pszczół, opowiedziała o gniazdach oraz roślinach przyciągających je. Odbył się także warsztat dotyczący tworzenia warunków dla pszczół w ogrodzie.

Spotkanie z Kamilą Homich stało się istotnym wydarzeniem dla naszej społeczności. Pomogło podnieść świadomość na temat ochrony dzikich pszczół, udzielając przydatnych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia sprzyjających warunków dla tych owadów.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.