Spotkanie z ekspertem Ministerstwa w ramach konkursu FIO 2017

Program Spotkania:

Prezentacja Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku
oraz zasad ubiegania się o dotację

 

Data i miejsce spotkania: 
14.09.2016 r., godz. 10.00 – 13.30
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk

sala „Okrągła” im L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego

 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 – 10:20 Powitanie i otwarcie spotkania
10:20 – 11.45 Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Prelegent MRPiPS – Pan Sławomir Stańczak

11:45 – 11:50 Przerwa
11:50 – 13:00 Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
Prelegent MRPiPS – Pan Sławomir Stańczak
13:00 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie