V Forum Pomorskiej Edukacji – debaty subregionalne

V Forum Pomorskiej Edukacji – debaty subregionalne

Dialog edukacyjny koncentrujący się wokół edukacji obywatelskiej to założenie tegorocznego V Forum Pomorskiej Edukacji, na które 9 listopada 2016 r. do Europejskiego Centrum Solidarności zaprasza Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Wydarzenie otwiera przestrzeń na integrację różnych środowisk, w których wyrasta młody człowiek oraz diagnozę pomorskiego społeczeństwa z perspektywy postaw obywatelskich.

Forum poprzedzone zostanie czterema debatami subregionalnymi:

  • forum subregionalne w Nowym Dworze Gdańskim – temat przewodni „Edukacja obywatelska poza szkołą”

5 października 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim

 

  • forum subregionalne w Lęborku – temat przewodni „Edukacja obywatelska w szkole”

5 października 2016 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

 

  • forum subregionalne w Brusach – temat przewodni  „Poprzez regionalność do obywatelskości”

19 października 2016 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

 

  • forum subregionalne w Gdyni – temat przewodni „Migracje – włączenie do wspólnoty regionalnej”

19 października 2016 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni

 

 

Kontakt

Szczegółowych informacji o forach subregionalnych w Nowym Dworze Gdańskim i Gdyni udziela Justyna Konkel: tel. (58) 34 04 114, e-mail: justyna.konkel@cen.gda.pl,o forum w Brusach Irena Czyż: tel. ( 59)  84 23 567, e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl,natomiast o forum w Lęborku Renata Kołosowska tel. (59)  84 23 567, e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl.

 

 

http://www.cen.gda.pl/blog/zbior-aktualnosci/aktualnosci/v-forum-pomorskiej-edukacji-debaty-subregionalne/