MECHANIZMY WSPÓŁPRACY JST-NGO. SPOTKANIE INFORMACYJNE

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów  i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej-Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra  Rodziny, Pracy i polityki Społecznej.

Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę nt. finansowych mechanizmów współpracy tj:

  • inicjatywa lokalna,
  • małe granty,
  • dotacja inwestycyjna,
  • regranting,
  • umowy wieloletnie,
  • pożyczki, gwarancje, poręczenia,
  • budżet obywatelski,
  • zamówienia publiczne.

Zgłoś się na spotkanie informacyjne.

 

Spotkanie odbędzie się w Bytowie dn 13 .10.2016 o godz 16:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Ul. Podzamcze 34

 

 

http://fundacjapokolenia.pl/mozemy-wiecej-i-lepiej-akademia-wspolpracy-finansowej-organizacji-pozarzadowych-i-jst/

 

 

logo_fio1d