Ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja”

Masz pomysł? Zdobądź finansowanie i popraw sytuację młodych!

 

Ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja” – zapraszamy na spotkanie informacyjne

27 października 2016 roku, w godzinach od 16:00 do 18:00

 

Innowacje społeczne to nowe metody rozwiązywania problemów społecznych. Wielu chce poprawiać świat, ale nieliczni korzystają z oferowanych możliwości rozwoju.

Czas, aby to zmienić: ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja”.

Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie, testowanie i upowszechnianie czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant od 5 000 do 80 000 złotych. Zakładane jest rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu, a wdrożenie ośmiu najlepszych innowacji społecznych.

Innowacje społeczne zgłoszone do projektu „Akcja Inkubacja” muszą dotyczyć rozwiązań dotyczących przechodzenia z obszaru edukacji do zatrudnienia: z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej proponować działania wzmacniające relacje obu obszarów. Ich odbiorcami będą uczniowie, absolwenci poza rynkiem pracy chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się i pracujący poniżej swoich kwalifikacji.

W związku z rozpoczęciem naboru do projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat innowacji społecznych i tego, jak zgłosić swój własny pomysł, który ma szansę być sfinansowany – zachęcamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w czwartek, 27 października 2016 roku, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Kaszubskiego  Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie:

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie

  1. Podzamcze 34

77-100 Bytów

 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@akcjainkubacja.pl  i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnika wraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 27 października.

Uczestnictwo w wydarzeniu i w samym projekcie „Akcja Inkubacja” jest bezpłatne. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny