Realizacja programu aktywizacja społeczno -zawodowa dla osób z powiatu bytowskiego

1

Fundacja od stycznia 2017 r. do maja 2018 r. będzie realizowała projekt :„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany do 60 osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy: bezrobotni, poszukujący pracy nieaktywni zawodowo w wieku 18-64 l zamieszkałe w powiecie bytowskim w następujących gminach : Borzytuchom, Bytów ( miejsko -wiejska), Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko (miejsko-wiejska), Parchowo , Trzebielino,Tuchomie.

W projekcie zostaną wdrożone kompleksowe programy aktywizacji społeczno -zawodowe : kursy i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną i prawną.