Wkrótce dostępne będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

 

Wkrótce dostępne będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Wkrótce dostępne będą pierwsze pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. W dniu 09.08.2017 w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy operacyjnej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego umowę podpisał członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński, a  w imieniu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – Prezes Zarządu Aneta Grzębska. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Województwo Pomorskie, jakie pierwsze w kraju podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020, zaś 09.08.2017 podpisano pierwsze w kraju umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy dysponował będzie kwotą ponad 30 mln, z których udzielane będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego. Dostępne będą dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Z pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe firm, w tym związane m.in. z wrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji czy też adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz inwestycje realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia strony Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego www.pfp.gda.pl. Już wkrótce poinformujemy Was o rozpoczęciu naboru wniosków oraz szczegółach produktów.