ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB Z DNIA 8.02.2018 r.

ZAWIADAMIAJĄCY INFORMUJE  JEDNOCZEŚNIE ,  ŻE PONOWNIE OGŁOSI POSTĘPOWANIE NA PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE .