Zaproszenie na Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34. Jest to event organizowany  dla Kaszubskiego  Związku  Pracodawców,  który wraz  z firmą IROGLOBAL   Sp.   z   o.o.   jest równocześnie współorganizatorem wydarzenia. Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań wspomagających bezpieczeństwo zarówno w zakładach pracy, jak i w życiu codziennym oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

I i II edycja odbyła się w Gdańsku na terenie OBC z takimi firmami jak: City Security, Impel, Toyota Walder, Grupa Zdunek, mBank, Bosh, Hikvision, RWE, itp., natomiast III edycja miała miejsce w Warszawie.

Planowane tematy podczas Konferencji:

– ochrona danych osobowych (w związku z nową ustawą RODO Kancelaria adwokacka Haber & Haber);

–  obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu pracowników spoza granic Polski ( Firma BHP Pomorskie);

–  ochrona osób i mienia (BK-Scriptum Detektyw);

–  producent odzieży ochronnej (firma Wega);

–  bezpieczeństwo finansowe, transakcji (firma EFL Credit Agricole);

– zabezpieczenie osób i firmy (firma Prudential);

– bezpieczeństwo kierowcy (Firma Auto MIRAS).

Chcielibyśmy także poinformować, że Konferencja wzbudza duże zainteresowanie i swoją obecność zapowiedziało wiele osób, które profesjonalnie zajmują się problematyką objętą tematem eventu. Podczas konferencji będą Państwo mieli  okazję  nawiązać  kontakt  z  Kancelarią  adwokacką  Haber  &  Haber,  która w trakcie wydarzenia przeprowadzi ankietowanie dotyczące potrzeb w zakresie ochrony danych osobowych i zaoferowała przeprowadzenie bezpłatnego audytu.

 Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Bytowski i Burmistrz Bytowa.

Partnerami wydarzenia są: Kaszubski Związek Pracodawców i Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie.

 

Uprzejmie prosimy o wysłanie potwierdzenia udziału w konferencji na adres: biuro@iroglobal.pl.