ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

AKTUALIZACJA:

Kurs Operator koparki z egzaminem oraz uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń do 1 KV dla 2 osób.

„Zmiana dotyczy egzaminu zewnętrznego – zamiast egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego prawidłowym egzaminem jest egzamin przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kurs Operatora koparki będzie obejmował następujące bloki:

– Zajęcia teoretyczne (52 godzin teorii) – BHP; – Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych; – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych; – Ogólna budowa i obsługa koparek – Technologia robót realizowanych koparkami;

– Zajęcia praktyczne (82 godzin praktyki): instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy, wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia, jazda koparką, przygotowanie stanowiska pracy koparki, praca osprzętem koparkowym,, wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek, przygotowanie koparki do transportu, sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

– Zajęcia z zakresu eksploatacji urządzeń do 1 kV (16 godzin teorii)

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 15.02.2019 r. przed godz.: 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r. przed godz.: 10:30

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE KURS OPERATOR KOPARKI

Załączniki do zapytania ofertowego koparka