WYNIKI Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Na 8 wniosków z powiatu bytowskiego 5 wniosków otrzymało dofinansowanie

 

Informujemy, iż Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl w aktualnościach oraz w zakładce „dla I roku” opublikowała listę tegorocznych Stypendystów Pomostowych I i II segmentu.

Do Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” wpłynęło 8 wniosków, z tego 5 zostało zarekomendowanych do otrzymania stypendium.

Pierwsza rata stypendium za październik zostanie przekazana na konto stypendystów razem z ratą listopadową, ale kolejne raty stypendium będą przelewane do 10-go dnia każdego miesiąca.

Każdy stypendysta otrzyma Certyfikat przyznania stypendium pomostowego, które Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” przekaże osobiście  stypendystom z powiatu bytowskiego. Zaproszenia na Uroczyste wręczenie CERTYFIKATÓW wyślemy na adres zamieszkania.