Webinarium: „Bądź przedsiębiorczy – skorzystaj ze wsparcia Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 10 listopada 2021r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podczas webinarium omówione zostaną aktualne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in.:

  • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy,
  • Projekty w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Oferta Lokalnych Grup Działania,
  • Preferencyjne pożyczki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą – Program  „Wsparcie w starcie” i „Pożyczka Ogólnorozwojowa”.

Miejsce i termin webinarium:

  • Webinarium odbędzie się 10 listopada 2021r.,w godz. 11:00 – 12:00  za pośrednictwem platformy zoom

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 9 listopada 2021r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

 

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 10 listopada  2021r. 

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

  1. Portowa 13B, 76-200 Słupsk

tel.: 59 714 18 44

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy 10.11.2021

Program webinarium 10.11.2021