WYNIKI OCENY FORMALNEJ Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 powiat bytowski

       W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs_Nowy Akumulator Społeczny 2022_powiat bytowski złożono 16 wniosków na łączną kwotę 71.830 złotych. Do kolejnego etapu – oceny merytorycznej przechodzi 16 wniosków. 

Lp.

Tytuł oferty / Oferent

Ocena formalna

1

Rozszerzenie działalności SDP o wycieczkę do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Szkolna Drużyna Pożarnicza przy ZSP Bytów

Pozytywna

2

Uzupełnienie działalności charytatywnej Mundurowego Koła Misyjnego o edukacyjną wycieczkę muzealną. Mundurowe Koło Misyjne przy ZSP Bytów

Pozytywna

3

Konkurs wokalny piosenek Agnieszki Osieckiej Absolventis

Pozytywna

4

„Teatr w zasięgu ręki”

„Teatr jest w Nas”

Pozytywna

5

II Zamek w poezji

Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS”

Pozytywna

6

Nauka dla Ciebie- trening mózu.

Grupa jest młoda i jej nazwa robocza to „Działajmy razem”

Pozytywna

7

Podróż do krainy zmysłów SENSOLUDKI

Pozytywna

8

MŁODZI GENIUSZE czyli od gry przez badzika do małego robotyka

Kulturalni działacze

Pozytywna

9

ZACZAROWANA NOC WAKACYJNA CREATIVE WOMEN

Pozytywna

10

Hulajbooki

Stowarzyszenie „Szansa na więcej”

Pozytywna

11

Kurs języka polskiego dla Ukraińców

Kołczygłowska Grupa na rzecz Integracji Polsko – Ukraińskiej

Pozytywna

12

O czym szumią fale jeziornej toni Płomykowe Nutki

Pozytywna

13

Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna Ekopasjonatki

Pozytywna

14

Wsparcie Edukacji Domowej powiatu Bytowskiego Stowarzyszenie Zdrowy Bytów

Pozytywna

15

„Jeszcze raz… Pogadamy jak za dawnych lat!”

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „BOROWIANKI” W BOROWYM MŁYNIE

Pozytywna

16

GirlsPower! Dziewczyńska MOC – warsztaty twórcze i WenDo dla dziewczynek Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Pozytywna