Działaj Lokalnie edycja 2022

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program współfinansowany jest również ze środków jednostek samorządowych: Gmina Bytów, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Miastko,Gmina Trzebielino, Gmina Tuchomie i Zarządu Powiatu bytowskiego.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl od dnia 13 maja 2022 roku do dnia 14 czerwca 2022 roku do godz. 24.00.

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Łączna pula przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 55 000 zł.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty na  kwotę dotacji nie przekraczającej 6.000 zł. Harmonogram minimum 3 miesięcznego, max. 6 miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01.07.2022 a 31.12.2022 r.

UWAGA!!! W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące. Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, które zmniejszają negatywne skutki pandemii lub, w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia uchodźców z Ukrainy. Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one walki z pandemią lub są nastawione na wsparcie uchodźców z Ukrainy.

 

Terminy:

13.05.2022 r. – 14.06.2022 r.- składanie wniosków poprzez generator on-line

15.06.2022 r. – ocena formalna

17-28.06.2022 r.  – ocena merytoryczna

30.06.2022 r.  – ogłoszenie wyników.

W ramach Konkursu odbędą się spotkania informacyjne stacjonarne i on-line.  Zapraszamy do umawiania się na konsultacje.

ul. Podzamcze 34 ,77-100 Bytów , tel. 59 721 24 77; e-mail: biuro@fundacjaparasol.org

 

Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2022