Dotacje w ramach Nowego Akumulatora CZAS START!

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • na działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1 000 zł lub grant do 6 000 zł),
  • na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10 000 zł).

Wnioski można składać od 21 marca do 25 kwietnia 2023 – dla dotacji na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego lub od 21 marca do 25 maja 2023 – dla dotacji na rozwój młodej organizacji pozarządowej, w generatorze wniosków: www.witkac.pl.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie:REGULAMIN_AS_2023

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach informacyjnych oraz/lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 7212477.