Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie 2023

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 12 wniosków, w tym wszystkie spełniały wymogi formalne. Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej, skierowano do oceny komisji grantowej 12 wniosków. 

Dofinansowanie otrzymało 12 wnioskodawców na łączną kwotę 55.000 złotych.