Wyniki oceny formalnej w konkursie dotacji działaj lokalnie – edycja 2023

W tegorocznym konkursie Działaj Lokalnie 2023 wpłynęło 12 wniosków.

Po ocenie formalnej 12 wniosków przechodzi do oceny merytorycznej. 

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi najpóźniej do dnia 01 lipca 2023 r.