Światowy dzień organizacji pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego po raz pierwszy został
obchodzony w 2010 roku.

Święto to zostało ustanowione przez Globalną Radę Organizacji
Społeczeństwa Obywatelskiego jako sposób uznania ważnej roli i wkładu organizacji non-
profit w rozwój społeczeństwa, wspieranie praw człowieka, wzmacnianie demokracji i
sprawiedliwości społecznej.

W tym dniu organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wolontariusze i aktywiści na całym
świecie są wyróżniani za ich pracę i wysiłki na rzecz wsparcia społeczeństwa
obywatelskiego.

Tradycyjnie w tym dniu odbywają się wydarzenia mające na celu zwiększenie
świadomości społecznej na temat roli i ważności tych organizacji. W Światowym Dniu Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego organizowane są
różnorodne wydarzenia i inicjatywy.

Na konferencjach i seminarach omawiane są istotne tematy dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego, wymieniane są doświadczenia i inicjatywy.
Organizacje zwracają uwagę na kwestie związane z ich działalnością, takie jak prawa
człowieka, ochrona środowiska, walka z ubóstwem itp.

Za znaczący wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariusze i organizatorzy
mogą być nagradzani za swoją pracę.
Światowy Dzień Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego jest również czasem
wsparcia i uznania dla wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie na poprawę
społeczeństwa poprzez działalność non-profit.

Słowa skierowane w tym dniu mogą promować świadomość ważności udziału każdego w
budowaniu lepszego, bardziej równego i sprawiedliwego społeczeństwa.
Ten dzień podkreśla, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego są istotnymi
uczestnikami w kształtowaniu społeczeństwa, w którym każdy ma prawo i możliwość
uczestniczenia w rozwiązywaniu istotnych problemów i kształtowaniu przyszłośc