SIEĆ INTEGRACJI 2024

Termin realizacji 01.03.2024 – 31.12.2024

Oferta skierowana jest do cudzoziemców z terenu Powiatu bytowskiego, w tym z Gminy Bytów.

Działanie 1 –  poradnictwa pobytowe w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działanie 2 – organizacja kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców. Planowane są trzy edycje kursów, łącznie 180 godzin – dla grupy podstawowej i zaawansowanej w zależności od poziomu znajomości języka.

Ilość miejsc ograniczona!

Bezpośrednimi efektami realizacji oferty będą nowe usługi Punktu Konsultacyjnego dla Cudzoziemców, poszerzenie obszaru świadczenia usług, oraz dodatkowe edycje kursów polskiego dla dorosłych. Dodatkowo, wsparcie zespołu ds. integracji w powiecie bytowskim oraz zainteresowanie lokalnych liderów tematyką integracji cudzoziemców będą widocznymi efektami.

Poprzez realizację zadania osiągnięta zostanie zmiana społeczna, polegająca na zmniejszeniu poczucia dyskryminacji wśród cudzoziemców. Dostęp do bezpłatnego poradnictwa oraz zaufanie do instytucji publicznych jako otwartych i oferujących realną pomoc przyczynią się do tego efektu.

Punkt informacyjno-konsultacyjny:

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol

77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34, pok. 7

Tel. 59 721 24 77

Rekrutację na zajęcia języka polskiego zaczynamy od 01.03.2024. Zajęcia zaczynamy od 02.04.2024 r.

Zadanie publiczne nt. „Sieć Integracji 2024 ” finansowane z dotacji Gminy Bytów  oraz  Powiatu bytowskiego.