Dzień zespołu Downa!

Dzień zespołu Downa obchodzi się corocznie 21 marca. Jest to święto mające na celu
wsparcie i popularyzację praw osób z zespołem Downa.

Ten dzień służy również
podnoszeniu świadomości społecznej na temat tego genetycznego zaburzenia.

Zespół Downa jest genetycznym zaburzeniem, które powstaje w wyniku obecności
dodatkowego chromosomu 21 u człowieka.

Może to prowadzić do różnych cech
fizycznych i psychicznych. Główne cechy obejmują opóźnienie umysłowe,
charakterystyczne cechy fizyczne i pewne problemy zdrowotne.

Dzień zespołu Downa podkreśla konieczność akceptacji i równych szans dla wszystkich
osób, niezależnie od ich cech. Jest to również dzień, aby zwrócić uwagę na osiągnięcia
osób z zespołem Downa we wszystkich dziedzinach życia.