Szkolenia dla organizacji pozarządowych

W lutym i marcu odbyły się bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych, prowadzone przez Fundację „Parasol” i Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich

 Na zajęciach poruszono takie tematy jak prawo, zbieranie funduszy oraz współpraca z firmami. Koordynatorami szkoleń byli:

Grzegorz Wiaderek (prawo) – członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych.

Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Stały współpracownik FAOO.

Andrzej Pietrucha (fundraising pozagrantowy, współpraca z firmami) – trener i ekspert ds. fundraisingu.

 Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od blisko 20 lat związany z organizacjami pozarządowymi.  Od 2016 – członek zespołu FAOO

Dziękujemy serdecznie  Fundacji  Akademia Organizacji Obywatelskich za przeprowadzenie szkoleń.

Szczególne podziękowania dla prowadzących: Grzegorzowi Wiaderek oraz Andrzejowi Pietrusze.

 Wasza wiedza i doświadczenie są nieocenione.  

Zdobyliśmy cenne umiejętności, które pomogą organizacjom społecznym skuteczniej realizować cele, pomogą im efektywniej realizować projekty i współpracować z różnymi partnerami.