WYNIKI OCENY FORMALNEJ NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY – EDYCJA 2024 POWIAT BYTOWSKI

W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs_Nowy Akumulator Społeczny 2024_powiat bytowski
złożono 13 wniosków na łączną kwotę 54.825 złotych. Do kolejnego etapu – oceny
merytorycznej przechodzi 13 wniosków.

Wyniki oceny formalnej można zobaczyć tutaj Ocena formalna wniosków

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowany przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030