Realizację kursów języka polskiego

Od marca Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” realizuje „Sieć Integracji”- to projekt, który zakłada realizację działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu cudzoziemców – mieszkańców powiatu bytowskiego.📔
 
W Fundacji mieści się Punkt Informacyjno – konsultacyjny, gdzie udzielamy przede wszystkim poradnictwa pobytowego, rozszerzonego nowe procedury.✍️
 
Obecnie kwestia paląca z punktu widzenia migrantów zarobkowych jak i osiadłych.👥
W marcu przeprowadziliśmy 24 godziny poradnictwa pobytowego.
 
Od kwietnia rozpoczęliśmy realizację kursów języka polskiego dla cudzoziemców – mieszkańców powiatu bytowskiego.
Kursy polskiego organizujemy systematycznie od 7 lat.
 
W edycji 2024 rekrutowaliśmy łącznie 34 osoby ( 3 edycje * 60 godzin), które podzielono na różne poziomy zaawansowania znajomości języka.✍️
Rekrutacja z pomocą sieci kontaktów instytucjonalnych w gminach, powiatach i wśród pracodawców.
 
„Sieć Integracji 2024 ” finansowano z dotacji Gminy Bytów oraz Powiatu bytowskiego.