Wyniki Fundusz Młodzieżowy

Sprawdźcie wyniki z pożytku publicznego na witkac.pl.
Z terenu powiatu bytowskiego na cztery złożone projekty trzy otrzymały dofinansowanie. 

Szczegółowe informacje w linku: wyniki_konkursu_M³odzieowy, www.witkac.pl