Projekt „Osvita pod Parasolem”

Projekt „Osvita pod Parasolem”, wprowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol, zakończył się sukcesem w realizacji swojego celu – wsparcia dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z Ukrainy podczas ich nauki w Polsce.

Ten projekt, który został zrealizowany od 1 grudnia 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., wyróżnił się innowacyjnym podejściem oraz wysoką jakością nauczania, pozostawiając po sobie pozytywne opinie i wrażenia.

W ramach projektu przeprowadzono:

Wykłady z języka polskiego: Dla podniesienia umiejętności językowych ukraińskich nauczycieli, przeprowadzono cykl wykładów z języka polskiego, prowadzony przez wybitną wykładowczynię, panią Barbarę.

Dodatkowe zajęcia dla dzieci: Dla dzieci uczących się według programu ukraińskich szkół, zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka ukraińskiego: nauczycielki – pani Eugenia i pani Hanna, nauczycielki matematyki – pani Zinaida, nauczycielki historii Ukrainy i wiedzy o Ukrainie – pani Ilona, nauczycielki języka ukraińskiego dla uczniów pierwszych klas – pani Lilija, a także zajęcia animacji dla rozwijania zdolności twórczych – pani Ilona.

Grupowanie według wieku: Dzieci zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: 6-10 lat i 11-14 lat, celem zapewnienia skutecznego nauczania w niewielkich grupach, liczących nie więcej niż 8 osób w każdej.

Wszyscy uczestnicy projektu zakończyli go z głębokim zadowoleniem z jego pomyślnego zakończenia. Dla dzieci „Osvuta pod Parasolem” stała się nie tylko doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale także zainspirowała je do dalszego nauki i eksploracji.

Projekt „Osvita pod Parasolem” to nie tylko program edukacyjny, ale wspólna podróż do świata wiedzy, gdzie każdy krok jest pełen ciekawych odkryć i możliwości. Ta inicjatywa zasiałe ważne ziarno wiedzy, które będzie rosło i rozwijało się w przyszłości, przyczyniając się do kształtowania wykształconej i kreatywnej młodzieży.

Projekt został pomyślnie zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, co umożliwiło stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji i integracji uczniów i nauczycieli z Ukrainy w polskim systemie edukacyjnym.

Ten projekt ma duże znaczenie dla rozwoju edukacji i komunikacji międzykulturowej, i mamy nadzieję na dalsze sukcesy w realizacji podobnych inicjatyw w przyszłości.