Stypendia Pomostowe na I rok studiów

 

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych.

Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia pozostałe warunki programu. 

Od 9 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać mogą maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę nie może przekraczać 2 969 zł), którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu:

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie (Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol)

Kontakt: Fundacja Parasol przyjmuje osoby zainteresowane celem rekomendacji w biurze przy ulicy Podzamcze 34, Tel. 59 721 24 77.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacane w ratach, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Uczestnicy programu wykazujący dobre wyniki w nauce podczas I roku, mogą skorzystać ze stypendiów na kolejne lata nauki, ze stypendiów językowych, stypendiów na staże zagraniczne, mogą również brać udział w warsztatach rozwijających ich kompetencje.

Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski będą przyjmowane od 9 lipca do 20 sierpnia br.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowano w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku zarządza nim Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Jest jednym
z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce.

Dotychczas, w ramach programu, przyznano 27 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na pierwszy rok studiów.

Autorem i partnerem strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu są: Fundacja Inter Cars, a także koalicja kilkudziesięciu lokalnych organizacji pozarządowych.

Na realizację dwudziestu dwóch edycji programu Partnerzy przeznaczyli dotąd 142,5 mln zł.

Program jest realizowany przy współpracy Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz portal DlaStudenta.