WYNIKI OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE DOTACJI DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2024

 
W tegorocznym konkursie Działaj Lokalnie 2024 wpłynęło 23 wnioski.
 
Po ocenie formalnej 21 wniosków przechodzi do oceny merytorycznej.
 
Ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania nastąpi do 30 czerwca 2024 roku