LISTA RANKINGOWA KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2024

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 23 wnioski (na ok. 130 tys. złotych), w tym 2 nie spełniało wymogów formalnych.
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej, skierowano do oceny komisji grantowej 21 wniosków.
 
Rekomendujemy 11 projektów na łączną kwotę 55.000 złotych. 
 
Pozostałe wnioski są na liście rezerwowej.  Do wnioskodawców zostaną wysłane (droga mejlową) rekomendacje odnośnie poprawy/ uzupełnień.
 
Do 03.07.2024 lista zostanie ostatecznie zatwierdzona. 
 
Listę ocen można zobaczyć pod linkiem: