O Fundacji

Zarząd Fundacji:

  • Anita Radtke – prezes zarządu

Rada Fundacji 2022

  • Krzysztof Sławski
  • Ewa Cichanowicz-Stępień
  • Maria Prondzińska
  • Roman Reszka
  • Andrzej Chmielecki
  • Marcin Szczepański
  • Werner Rutkowski

Statut Fundacji: 

STATUT 2019

Sprawozdania:

2015:

sprawozdanie finansowe 2015r

sprawozdanie merytoryczne

2016:

sprawozdanie merytoryczne 2016

sprawozdanie finansowe 2016

2017:

sprawozdanie finansowe Fundacji 2017 r

sprawozdanie merytoryczne fundacji 2017 r.

2018:

sprawozdanie merytoryczne 2018

2019:

Sprawozdanie Fundacji za 2019 NIW

2020:

2021:

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021

2022: