O Fundacji

Zarząd Fundacji:

  • Anita Radtke – prezes zarządu
  • Krzysztof Wirkus

Rada Fundacji 2019-2021

  • Krzysztof Sławski
  • Ewa Cichanowicz-Stępień
  • Maria Prondzińska
  • Roman Reszka
  • Ryszard Lisiński
  • Marcin Szczepański

Statut Fundacji: 

Statut z dnia 18.06.2019r.

Sprawozdania:

2015:

sprawozdanie finansowe 2015r

sprawozdanie merytoryczne

2016:

sprawozdanie merytoryczne 2016

sprawozdanie finansowe 2016

2017:

sprawozdanie finansowe Fundacji 2017 r

sprawozdanie merytoryczne fundacji 2017 r.

2018:

sprawozdanie merytoryczne 2018

2019:

Sprawozdanie Fundacji za 2019 NIW

2020:

2021: