Stypendia Pomostowe

STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Stypendia otrzymać mogą ambitni i zdolni maturzyści z małych miast i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi, począwszy od XX edycji programu, 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach Programu przyznano 17 918 stypendia na I rok studiów.

PARTNERZY

Partnerami XX edycji programu są Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski; Partner Główny: Fundacja Wspomagania Wsi; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)

 

Stypendia Pomostowe (stypendia-pomostowe.pl)