Światowy dzień organizacji pozarządowych

Światowy dzień organizacji pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego po raz pierwszy zostałobchodzony w 2010 roku. Święto to zostało ustanowione przez Globalną Radę OrganizacjiSpołeczeństwa Obywatelskiego jako sposób uznania ważnej roli i wkładu organizacji non-profit w rozwój społeczeństwa, wspieranie praw człowieka, wzmacnianie demokracji isprawiedliwości społecznej. W tym dniu organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wolontariusze i aktywiści na całymświecie są wyróżniani za ich […]

Realizacja programu aktywizacja społeczno -zawodowa dla osób z powiatu bytowskiego

Realizacja programu aktywizacja społeczno -zawodowa dla osób z powiatu bytowskiego

Fundacja od stycznia 2017 r. do maja 2018 r. będzie realizowała projekt :„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany do 60 osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy: bezrobotni, poszukujący […]

Równać Szanse

Równać Szanse

      Operator Programu Równać Szanse – Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, […]