Wyniki konkursu dotacji 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Publikujemy wyniki pierwszego konkursu grantowego 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski.
Gratulujemy tym, których pomysły zdobyły uznanie komisji !

Do 20 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu w 2016 r., w trakcie którego wpłynęło 580 wniosków od beneficjentów z województwa pomorskiego.
W Subregionie Kaszubskim: powiaty bytowski i kościerski złożono łącznie 47 formularzy.

Ocenę formalną przeszło ostatecznie 531 wniosków, w tym 41 z naszego Subregionu, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Subregionalne komisje grantowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

Łączna suma przeznaczona na dotacje to ponad 471 000 złotych!

Na terenie naszego Subregionu dofinansowano łącznie 16 projektów na sumę 50 547 zł.

 

Wyniki konkursu – lista rankingowa do pobrania