Grupa nieformalna Aktywni

Grupa nieformalna Aktywni społecznie dla Bytowa, która realizuje projekt pn. „Integracja społeczna i wspólne spędzanie wolnego czasu – organizacja rodzinnego festynu i zakup stołu piknikowo-rekreacyjnego z 2 ławkami” zakupiła nagrody konkursowe dla dzieci uczestniczących w festynie rodzinnym 21 lipca 2019 roku. Upominki zakupiono z przyznanych środków Funduszu Akumulator Społeczny, który powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej