SZKOLENIA SUBREGIONALNE „Pomorze na rzecz integracji” Szkolenia są skierowane do subregionu nadwiślańskiego województwa pomorskiego.

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach nt. różnych aspektów integracji imigrantów i imigrantek, które odbędą się w Chojnicach. Szkolenia są skierowane do subregionu nadwiślańskiego województwa pomorskiego, który obejmuje powiaty kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski i tczewski. Tematyka szkoleń wynika z zapisów powiatowego planu integracji i obejmuje zagadnienia takie, jak: edukacja, zdrowie, kultura i bezpieczeństwo. Prosimy o upowszechnienie informacji o szkoleniach w swoich środowiskach i zapisywanie się poprzez linki znajdujące się pod każdym szkoleniem. Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia w jednym lub większej liczbie szkoleń. Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzona zaświadczeniem. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji JST na rzecz integracji imigrantów” dofinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Miejsce:

Temat 1,4 – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kwidzyn Górki 4

Temat 3 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Temat 2 – Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 54

Organizator: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, www.fundacjaparasol.org

Kontakt do organizatora: doradztwo@fundacjaparasol.org, tel. 570 930 931

Program szkoleniowy

Temat 1: Edukacja. Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.

Data: 11.10.2019 (piątek) godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: dr Dorota Jaworska i Khedi Alieva, Fundacja Kobiety Wędrowne

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w roli nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJrWtJGGORdX7jlqNUuicxYI4aZqqt4pFiyCST6h11GGOjOQ/viewform

Temat 2: Kultura. Instytucja kultury jako instytucja włączająca imigrantów.

Data: 28.10.2019 (wtorek) godz. 10:00 do 16:00

Prowadzący: Anna Fedas (Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w instytucjach kultury oraz prowadzące projekty kulturalne, w tym przedstawiciele i przedstawicielki samorządów i organizacji pozarządowych.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTqJtq90Zct4R41cID2wYbQvrEWfuxsYLcFgQguHpc9rdtA/viewform

Data zakończenia rejestracji: 25.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 3: Zdrowie psychiczne imigranta

Data: 30.10.2019 (środa) godz. 10:00 – 16:00

Prowadzący: Svietlana Rosliakova  (MOPR Gdańsk)

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w sferze zdrowia i pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych, pedagodzy i psycholodzy wspierający imigrantów i imigrantek oraz ich rodziny w kryzysie.

Link do rejestracji:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekEBXUA3tvJHLUX3D5hKlRwahl4qotAOZQvwbHsDrM-TR7og/viewform

Data zakończenia rejestracji: 28.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 4: Praca/Bezpieczeństwo. Budowanie i zarządzanie relacjami z imigrantami.

Data: 15.11. 2019 (piątek)  godz. 9:00 – 15:00

Prowadzący: Marta Siciarek, Fundacja Otwarte Idee w Gdańsku

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w działach obsługi mieszkańców w gminach i powiatach, pracodawcy zatrudniający imigrantów i imigrantki, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy. 

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl6RsXOQpKG-6GZkZglFlNLgkzQ7QZ0GUMxXjNkLgdiddLYQ/viewform

Data zakończenia rejestracji: 13.11.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Zapraszamy!