Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny „Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027”.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące programy:

 

Programy zarządzane przez KE:

–    HORYZONT EUROPA

–    EU4HEALTH

–    LIFE

–    ERASMUS

–    CEF

–    KREATYWNA EUROPA

–    EUROPA CYFROWA

–    COSME

 

INTERREG:

–  Polska-Rosja

–  Południowy Bałtyk

–  INTERREG Region Morza Bałtyckiego

–  INTERREG Europa Środkowa

–  INTERREG Europa

 

Miejsce i termin webinaru

24 września 2021r. (piątek) w godz.11.00 – 14.30  za pośrednictwem platformy Zoom.

 

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest  przesłanie do dnia 23 września 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres slupsk.pife@pomorskie.eu  lub  zgłoszenie telefoniczne pod numerem  59 714 18 44 oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

 

Link do rejestracji elektronicznej zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu 23 września 2021r. 

 

Dodatkowo link do strony z informacją o webinarium​​:

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinar-informacyjny-nt-programow-miedzynarodowych-na-lata-2021-2027

 

Organizator webinaru:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz_zgloszeniowy 24.09.2021