Wydarzenie „Interreg 2021-2027 – możliwości współpracy ponad granicami”, 19.10.2021 r.

W ślad za wysłanym kilka tygodni temu „save the date”, przesyłamy zaproszenie na wydarzenie „Interreg 2021-2027 – możliwości współpracy ponad granicami”. Spotkanie odbędzie się 19 października 2021 r. w formule online.  
Obecnie jesteśmy w przełomowym momencie. Kończymy realizację programów Interreg na lata 2014-2020 i jednocześnie pracujemy nad ich kontynuacją. Jest to dobry moment na spotkanie z Państwem, aby zachęcić do kreowania nowych pomysłów na międzynarodową współpracę.
19 października przedstawimy stan prac nad nowymi programami Interreg oraz dziedziny, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Oprócz planów na przyszłość podsumujemy efekty programów z lat 2014–2020.
Ponadto beneficjenci pokażą swoje projekty w kontekście przewodnich motywów spotkania, takich jak:
•        innowacyjność,
•        kapitalizacja/komplementarność,
•        środowisko
•        i dostępność.
Podzielą się również swoimi doświadczeniami w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wydarzenie-interreg-2021-2027-mozliwosci-wspolpracy-ponad-granicami-rejestracja/
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2021 r. o godz. 16:00.
Na podanej stronie znajduje się również agenda spotkania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

interreg_EN