Zaproszenie na szkolenie nt. promocji projektów

         W ramach realizowanego projektu pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” zapraszamy organizacje/ grypy nieformalne na szkolenie nt. promocji w dniu 06.12.2023 roku dla 2 grup: 12-14 oraz 14.30 – 16.30.

Miejsce: Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, II piętro (sala konferencyjna)

Kontakt: 59 721 24 77/ biuro@fundacjaparasol.org

Projekt pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego pt. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.