ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

Pytanie dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB PYTANIE : Mam pytanie dotyczące powyższej oferty w część c, tzn. Grafika komputerowa – > fundacja ECCC oferuje egzamin z modułu „Grafika komputerowa” ale bez suplementu efektów kształcenia się bądź „Grafika biznesowa” przy której jest możliwość wystawienia takiego suplementu, proszę o informację która z wersji jest dopuszczalna w projekcie […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli pośrednika pracy dla osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Pośrednictwo skierowane jest do 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, […]

OFERA PRACY-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

OFERA PRACY-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

  OFERTA PRACY Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Jesteśmy spółką z większościowym udziałem  jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych (non governmental organisation, NGO), działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez […]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Najbliższe terminy porad prawnych : 28.02.2018 7.03.2018 21.03.2018 28.03.2018   Na porady należy umawiać się. Rejestracja na porady pod numerem telefonu 59 721 24 77 lub osobiście. Porady prawne są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego. UWAGA!! PROSZĘ PRZYCHODZIĆ NA UMÓWIONE  WIZYTY PUNKTUALNIE!

Zaproszenie na Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”

Zaproszenie na Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34. Jest to event organizowany  dla Kaszubskiego  Związku  Pracodawców,  który wraz  z firmą IROGLOBAL   Sp.   z   o.o.   jest równocześnie współorganizatorem wydarzenia. Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań wspomagających bezpieczeństwo zarówno w zakładach […]

zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr  2/02/2018/PB-psycholog

zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/02/2018/PB-psycholog

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów na stanowisko psychologa prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne (z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”  dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, którzy są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie powiatu bytowskiego, tj. zamieszkujących w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR   1/02/2018/KURSY_PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 41 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem. Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego   Ofertę należy złożyć w zamkniętej […]