ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE 1.02.2019 POŚREDNIK PRACY PS

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ z pośrednictwa pracy dla 26 osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Celem projektu […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

AKTUALIZACJA: Kurs Operator koparki z egzaminem oraz uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń do 1 KV dla 2 osób. „Zmiana dotyczy egzaminu zewnętrznego – zamiast egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego prawidłowym egzaminem jest egzamin przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT  NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz przygotowanie i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem. Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne […]

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

  Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w […]

INFORMACJA O MULTI-IP

INFORMACJA O MULTI-IP

Informujemy , że firma MULTI-IP nie ma siedziby pod adresem  ul. Podzamcze 34 , 77-100 Bytów. Pomimo otrzymywanych pism z tym adresem we wszelkich sprawach należy kontaktować się z  : Doradcą Restrukturyzacyjnym  Wiesław Milinkiewicz Żabi Kruk 14  80-822 Gdańsk  tel. 602 628 329