Konferencja pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”

Konferencja pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich”

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli/lki trzeciego sektora, grup nieformalnych, rad sołeckich oraz działaczy lokalnych z powiatu bytowskiego. Podczas spotkania porozmawiamy o wartościach działań społecznych i obywatelskich na wsi, a także przedstawimy nowe możliwości rozwoju […]

Ruszył  Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim.

Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim.

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.Łączna pula przeznaczona na granty w […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie doradcy zawodowego dla uczestników projektu „ADEKWATNI ZAWODOWO DO POTRZEB RYNKU PRACY. Projekt dla zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalny […]

Dni Otwarte Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

Dni Otwarte Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” oraz Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie zaprasza na DZIEŃ OTWARTY w dniu 11.05.2018 r.  w godzinach 8.00-16.00   W programie m.in: -zwiedzanie Inkubatora -Mini-Quiz -poradnictwo zawodowe dla absolwentów szkół gimnazjalnych i średnich -poradnictwo w zakresie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców i osób , które chcą załozyć własna działalność gospodarczą  

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2018/KURSY_PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2018/KURSY_PS

Zapraszamy  do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem dla 39 Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.   Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie […]