Pytanie do zapytania ofertowego nr 1/08/2018/KURSY_PB z dnia 01.08.2018

Do zapytania ofertowego nr 1/08/2018/KURSY_PB z dnia 01.08.2018 otrzymaliśmy następujące pytania:

  1. W szczegółowym opisie zamówienia (poz. 1, lit b. – kurs pracownik biurowy z obsługą komputera) nie wyszczególniono rodzaju egzaminu zewnętrznego.
  2. Czy dopuszczają Państwo możliwość przeprowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych lub w soboty i niedziele?

 

Odpowiedzi:

  1. W szczegółowym opisie zamówienia (poz. 1, lit b. – kurs pracownik biurowy z obsługą komputera) odnośnie egzaminu zewnętrznego jest opis” Egzamin ECCC lub ECDL z modułów „Obliczenia arkuszowe” oraz „Edycja dokumentów” poziom średniozaawansowany.
  2. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie opracowany razem z Zamawiającym oraz za zgodą uczestników, zatem trudno na etapie trwania zapytania określić czy będą takie możliwości przeprowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych lub w soboty i niedziele. Ogólnie w zapytaniu nie ma przeciwskazań, natomiast biorąc pod uwagę liczbę kursantów, różnorodność kursów oraz terminy realizacji kursów nie wykluczamy takiej możliwości. Ważne, aby w tygodniowym harmonogramie nie przekroczyć 35 godzin zajęć (mamy uczestników z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem), a dziennie spełnić minimum 6 godzin szkolenia, aby kwalifikowalny był catering.

 

Sporządziła:

Anita Radtke