Spotkanie sieciujące Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na spotkanie sieciujące w dniu 21 listopada 2023 r. w godzinach 11:00 do około 14:30

W programie zaplanowano:

Wykład Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol.

Dobre praktyki, przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego.

Istota współpracy z różnymi podmiotami trzeciego sektora z różnymi podmiotami.

Budowanie relacji poprzez Warsztaty z rękodzieła.

Ponadto w programie przewidziany jest poczęstunek‼

Spotkanie finansowane przez  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod tytułem projektu ” Działajmy razem – #pomorskiengo” w ramach realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 pn. „Wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących”

Zrealizowane przez