Spotkania  wnioskodawców z komisją  27 lipca 2021

Spotkania wnioskodawców z komisją 27 lipca 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ  w ramach Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021   Zgodnie z regulaminem konkursu zawiadamiamy o  terminie 2 etapu oceny merytorycznej. Spotkania  wnioskodawców z komisją zaplanowaliśmy na 27go lipca /wtorek/ w godzinach 11:00 – 18:00   Każda z organizacji/grup ma do 5 minut na prezentację (forma dowolna!) projektu przed oceniającymi. Takie […]

WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.  Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 16 sierpnia  , do […]

WYNIKI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

WYNIKI KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Na 22 złożone wnioski komisja zarekomendowała do dofinansowania 14 wniosków na łączną kwotę 58 500 zł. Ostateczne uzyskanie dotacji nastąpi po naniesieniu zmian we wnioskach i podpisaniu umów przez dotowanych. protkół komisji DL 2021 zał.1 do protokołu_ lista konkursowa DL2021    

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH AS W POWIECIE BYTOWSKIM

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH AS W POWIECIE BYTOWSKIM

Wszystkie osoby zainteresowane konkursem 2021 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe.   W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawiursa część spotkań organizowana jest w formie zdalnej; wideokonferencji czy webinarów.   powiat bytowski – 5 lipca (poniedziałek) o godz. 16:00 spotkanie na żywo w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL w Bytowie (ul. Podzamcze […]

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021- powiat bytowski

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021- powiat bytowski

Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY, dofinansowanym w ramach Programu NOWEFIO.   W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji: • Minigrant do 1000 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego • Grant do 6000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego W ramach konkursu można złożyć maksymalnie […]

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze

Od 1 czerwca 2021 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie rozpocznie działalność punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. W punkcie będą świadczone usługi dla mieszkańców gminy Bytów obejmujące m.in: indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu, wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania […]