Otrzymaliśmy od Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi dofinansowanie na realizację zadania pn. „Nasza przestrzeń rekreacji – zagospodarowanie terenu i budowa siłowni zewnętrznej nad rzeką Borują zadaniem wspierającym rozwój aktywności i potencjału integracyjnego lokalnej społeczności”